SKL lyfter fram Arbetsmarknadskunskap

Publicerad 26 juni, 2013
I en skrift om kommuners studie- och yrkesvägledning lyfts Arbetsmarknadskunskap fram som ett lyckat exempel.
Dela

En framgångsrik studie- och yrkesvägledning stärker elevernas förutsättningar att navigera genom utbudet av utbildningar och yrkesinriktningar. Vägledningen kan också bidra till bättre kunskaper om arbetslivet hos eleverna, höja studiemotivationen och öka genomströmningen i skolan.

Med de ökade förväntningarna på skolornas studie- och yrkesvägledning kommer ofta krav på mer lagstiftning och hårdare reglering av verksamheten.

– Det viktigaste är att integrera arbetslivsfrågorna i utbildningen genom hela skoltiden, inte att bestämma exakt hur många vägledare som behövs på varje skola. Därför behöver vi skickliga vägledare och engagerade skolledare som ser studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

SKL:s metodstöd bygger på exempel från tio kommuner arbetar systematiskt med studie- och yrkesvägledning och arbetslivsfrågor i skolverksamheten.

– Precis som i andra studier om skolan ser vi också här att ledarskapet är avgörande för skolpersonalens arbete och verksamhetens resultat, säger Maria Stockhaus.

Läs hela rapporten här.