Hur kan jag använda det här projektet?

Arbetsmarknadskunskap är en resurs som är till för dig, din klass och din skola. Syftet är att jobben ska komma närmare skolan och att projektet kan vara ett stöd till din undervisning och dina lektioner
Dela

Många lärare, studie- & yrkesvägledare och skolledare gör mycket bra för att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos eleverna. För att ytterligare stärka barn och ungdomars möjligheter till att göra bra val har vi startat Arbetsmarknadskunskap - ett nytt ämne i skolan. På många sätt är det inte "ett nytt ämne", men vi vill lyfta fram det tillsammans med alla skolor på ett nytt sätt och öka förståelse, informationsflöde och kontaktyta mellan skola och arbetsliv.

Projektet är kostnadsfritt för skolorna i Västmanland och erbjuds till länets tio kommuner. Flera av kommunerna har hakat på som medaktör. Som medaktör blir kommunen prioriterad och vi lägger mer tid för att boka in oss från vårt håll. De kommuner som har valt att vara medaktörer är i nuläget Västerås, Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Köping, Norberg och Surahammar.

Här kommer några tips kring hur din skola kan använda projektet:

  • Boka snarast in inspirationslektion (60 min) för att hjälpa era elever att få en breddad bild av arbetsmarknaden
  • Boka in strategimöte där vi tillsammans kan ta ett helhetsgrepp för att förstärka den långsiktiga processen på din skola
  • Inför gymnasievalet är årskurs 9 en prioriterad målgrupp. Vi besöker gärna din 9:a under val- och omvalsperioden!
  • Ett delmål är att även föräldrarna ska engageras och att pratet om arbetsmarknaden även kommer till elevernas köksbord. Därför erbjuder vi deltagande på föräldramöten
  • Använd er av det lektionsmaterial vi tagit fram med utgångspunkt i GY11 i skolans långsiktiga prat om jobb, studier och arbetsmarknad
  • Vi finns behjälpliga till att ge råd kring hur er skola kan arrangera arbetsmarknadsdagar och ytterligare engagera näringslivet och jobben i skolmiljön
  • Gilla Arbetsmarknadskunskap på Facebook och följ dialogen mellan ungdomar i länet och projektet