Om materialet

Vårt lektionsmaterial syftar till att inspirera skolpersonal i arbetet med arbetsmarknadsfrågor. Lektionsmaterialet består av fyra olika teman. Tanken är att du som pedagog ska kunna välja fritt bland materialet och komponera efter dina och gruppens behov.
BILDGALLERI Dela

Materialet är lösenordsskyddat. Har ni som deltagande kommun eller skola inte fått lösenord, kontakta någon av våra kommunikatörer.

Syftet med materialet är att förbereda eleverna på bästa sätt för arbetsmarknaden. Att eleverna får en ökad förståelse om vilka jobb som finns och vilken väg de behöver ta för att nå dit, samt arbetsmarknadens spelregler och förändringar och vilken kompetens arbetsgivarna söker.

De fyra temana är:
Tema 1: Jobben söker dig
Tema 2: Utbildningar som leder till jobb
Tema 3: Omvärlden och jobben
Tema 4: Att söka jobb

I utformningen av materialet har hänsyn tagits till Läroplanen för grundskolan 2011 och GY11. Varje lektion har ett tydligt syfte och anvisningar om tidsåtgång, material och kortintroduktion.