Om Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap är en satsning från arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Idén är helt enkelt att sätta arbetsmarknaden på schemat.
Dela

När vi i Västerås startade YOU, Yrkesorientering för unga (www.yousweden.se) blev det tydligt att glappet mellan ungdomarna och den kompetens som efterfrågas har vuxit. Hos arbetsgivarna börjar kompetens- och arbetskraftsbristen bli akut. Samtidigt upplever ungdomarna ett växande utanförskap där ingångsjobb saknas.
Vi tror att glappet mellan ungdomarna och jobben minskar om det pratas mer arbetsmarknad med barn, ungdomar och deras föräldrar i skolan. Och vi tror att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det - tillsammans med lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

Inom satsningen Arbetsmarknadskunskap erbjuds en region inspirationslektioner till eleverna från årskurs 7 till sista året på gymnasiet. Samtidigt bjuds deras föräldrar till föräldramöten där vi tillsammans med skolan pratar arbetsmarknadskunskap. Det är ju vid köksbordet som de viktigaste frågorna avgörs.

Det här kan vi göra
> Vi introducerar arbetsmarknadskunskap för elever i en 60 minuter lång inspirationslektion

> Det finns en strukturerad fortsättning med lektionsmaterial som innehåller 24 årskursanpassade aktiviteter där elever rustas för utbildningsvägar och arbetsliv

> Tillsammans med skolan bjuder vi in föräldrar till föräldramöten, eller utgör en del av ett föräldramöte

> Vi finns behjälpliga för arbetsmarknadsdagar och ger input tillsammans med arbetsgivare

> Projektets hemsida arbetsmarknadskunskap.se utvecklas till en sida där både pedagoger och elever kan möta arbetsmarknaden som den är

> Näringslivet kopplas tydligare till skolan