ETT NYTT ÄMNE I SKOLAN

Dela
Ladda ned

Arbetsmarknadskunskap är en satsning för Sveriges elever mellan 10-19 år och deras föräldrar. Den görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som gått samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher. Vi vill skapa större möjligheter i arbetslivet. Vi visar vägen till jobben du inte visste fanns och vad som krävs för att få dem.

 

Målen med konceptet Arbetsmarknadskunskap är:

- Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

- Att fler ungdomar får förstärkt studielust tidigt

- Att skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som på sikt leder till arbete

- Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov tillfredsställda

- Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete

- Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete

- Att beskriva och tydliggöra för ungdomar hur arbetsgivarnas framtida kompetensbehov, samt hur vägen mot arbete, ser ut

 

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap, och hur vi kan hjälpa er att hitta vägen till jobb, här

Du kan även ladda ner vår folder här

Välkommen med på resan som går mot din framtid!