Regionala aktörer

Arbetsmarknadskunskap är en satsning från arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Idén är helt enkelt att sätta arbetsmarknaden på schemat. Offentliga och privata arbetsgivare har därför gått samman för att berätta om branscher och jobb.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen stöttar Arbetsmarknadskunskap Skåne i alla de kommuner där projektet finns idag. Förutom att stötta människor i sitt jobbsökande är de också en viktig informationsbank när det gäller statistik kring yrken och rapporter kring läget på arbetsmarknaden.

Region Skåne

Region Skåne är initiativtagare och huvudfinansiär till satsningen på Arbetsmarknadskunskap i regionen och stöttar projektet i syfte att skapa en bättre matchning mellan ungdomarna och jobben på den regionala arbetsmarknaden. Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne.

Simrishamns kommun

Arbetsmarknadskunskap är verksamma i Simrishamns kommun.

SJöbo kommun

Arbetsmarknadskunskap är verksamma i Sjöbo kommun.

Skurups kommun

Arbetsmarknadskunskap är verksamma i Skurups kommun.

Tomelilla kommun

Arbetsmarknadskunskap är verksamma i Tomelilla kommun.

Trelleborgs kommun

Arbetsmarknadskunskap är verksamma i Trelleborgs kommun.

Regionala Huvudaktörer