top of page
Arbetsmarknadskunskap

FRÅN 10 KONTOR SPRITT ÖVER LANDET
MÖTER ARBETSMARKNADSKUNSKAP CA
 I ÖVER 90 KOMMUNER - ÅRLIGEN!
 

70 000 ELEVER

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

Fästpunkt 1

Våra specialutbildade kommunikatörer är arbetsgivarnas röst i klassrummen. Vi inspirerar och motiverar elever runt om i Sverige att göra genomtänkta studie- och yrkesval som skapar förutsättningar för en mer hållbar kompetensförsörjning över tid.

Arbetsmarknadskunskap är ett franchisekoncept som ägs och drivs av Competence. Arbetsmarknadskunskap skapar förutsättningar och arenor för arbetsgivare och skola att samverka lokalt och nationellt. 

Arbetsmarknadskunskap

ARBETSMARKNADSKUNSKAP

FÖR EN HÅLLBAR KOMPETENSFÖRSÖRJNING ÖVER TID OCH EN BÄTTRE MATCHNING PÅ FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD PÅ ETT SMART SÄTT - TILLSAMMANS.

På uppdrag av lokala arbetsgivare, offentliga och privata, diskuterar vi med unga kring viktiga kompetenser, utbildning, framtidens arbetsmarknad och vägen till ett jobb.

Våra specialutbildade kommunikatörer kommer till klassrummen och för en unik och inspirerande dialog med framtidens arbetskraft. Vi pratar med unga om jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv med syftet att öka deras kunskap och förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut, fungerar och förändras för att de ska kunna göra medvetna studie- och yrkesval.

Arbetsmarknadskunskap

VI SKAPAR ATTRAKTIONSKRAFT
TILL BRANSCHER OCH YRKEN SOM SAKNAR KOMPETENS.

VI PRATAR MED DEM DET BERÖR
PÅ DERAS ARENA OCH PÅ DERAS SPRÅK.

VI BYGGER ETT STARKARE SVERIGE
MED ARBETSMARKNADSKUNSKAP
PÅ SCHEMAT.

Det nära samarbetet med arbetsgivare gör att vi alltid kan ge en uppdaterad bild av kompetensbehoven hos de lokala företagen och har färska exempel direkt från arbetsgivarna.

BG randig grön.png
Arbetsmarknadskunskap

ARBETSMARKNADSKUNSKAP FÖRKLARAT PÅ 90 SEKUNDER

Arbetsmarknadskunskap
bottom of page