top of page
 • Yrkeselever på gymnasiet har ju redan gjort sitt val, har de nytta av det här?
  Våra lektioner och föreläsningar är alltid anpassade efter målgruppen. På ett yrkesprogram ligger fokus ofta på attityd, referenser, få in en fot på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att uppfattas väl av sin omgivning. Vi diskuterar också motivation och möjligheten att bredda sina möjligheter genom att läsa till valbara kurser. Så ja, de har nytta av konceptet.
 • Gör ni samma jobb som SYV?
  Nej, det gör vi inte. Vi är ett komplement till studie- och yrkesvägledningen på skolan och kan aldrig ersätta SYVs arbete. Men vi kan tillföra en annan vinkel, den från arbetsgivarna.
 • Kan vi starta upp AMK bara i en kommun?
  Ja, det skulle kunna fungera men en styrka med konceptet är att flera eller alla kommuner inom ett län väljer att kliva med samtidigt.
 • Är det inte samhällslärarens uppgift att boka in er?
  Ofta bokar vi lektioner med SYV eller rektor. Då är det inte ovanligt att vårt besök blir en schemabrytande aktivitet och därför inte gör anspråk på en viss lektionstimme. Men vi tycker att det vore lika självklart att Arbetsmarknadskunskap blir ett inslag på slöjden, matten eller engelskalektionen som under samhällskunskapen. Att förbereda elever inför arbetslivet är hela skolan ansvar och det går utmärkt att göra oavsett ämne.
 • Vad kommer all data som visas på dittyrke.se ifrån?
  Den data som användarna matchar sina drivkrafter mot samlas löpande in via yrkeinfo.se. Annan data så som utbildningslängd, lön, arbetsmarknad etc är en hopslagning av SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror samt från samtal med branscher.
 • Vem kan använda dittyrke.se?
  dittyrke.se är en kostnadsfri webb-plattform som kan nyttjas av den som är intresserad av det.
 • Hur kan man använda dittyrke.se i vägledande samtal?
  Under hösten -22 och våren -23 erbjuder vi kostnadsfria utbildningar för studie- och yrkesvägledare och arbetscoacher i hur man kan använda dittyrke.se i vägledande samtal med sina elever/klienter. Vi erbjuder även dig som förälder att medverka på något av våra digitala föräldramöten där du som vårdnadshavare bland annat får tips och trix i hur du kan prata jobb och framtid med din ungdom.
 • Finns all information på dittyrke.se?
  Nej. Syftet med dittyrke.se är inte att användaren ska få all information utan snarare hitta till yrken som de tidigare inte visste fanns.
 • Har dittyrke.se några annonser?
  På samma sätt som att skolan är en annonsfri miljö så är dittyrke.se en annonsfri tjänst.
 • Hur finansieras dittyrke.se
  Det digitala verktyget finansieras av arbetsgivare och organisationer som tillsammans vill ta ett utökat ansvar för svensk kompetensförsörjning och arbeta aktivt för att säkra framtidens kompetensbehov till Sveriges bristbranscher.
 • Hur försäkrar sig dittyrke.se att informationen om alla yrken är uppdaterad och pålitlig?
  Huvuddelen av informationen om branscher och yrken har sin grund i öppna källor. Administrativt ansvarig till det digitala verktyget verkar för att arbeta med ständiga förbättringar. Via insamlingsverktyget (yrkesinfo.se) beskriver yrkespersoner själva sina yrken. Det digitala verktyget är politiskt och religiöst oberoende och intentionen är att alla yrken ska beskrivas på ett värdeneutralt sätt.
 • Är dittyrke.se vinstdrivande?
  Nej. Alla bidrag och all finansiering som det digitala verktyget erhåller återinvesteras för att minska glappen på arbetsmarknaden, och för att stärka svensk kompetensförsörjning.
 • Har ni förbestämt yrken som användaren ska matchas mot?
  Nej. De tre branscherna som visas är de tre branscherna som innehåller toppmatchningarna. Det kan således finnas bra matchningar i övriga branscher som inte highlightas på matchningssidan. Dessa yrken kan man se då man klickar in på respektive bransch.
bottom of page