top of page

ARBETSMARKNADSKUNSKAPS
INTEGRITETSPOLICY

Den här policyn förklarar hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av Arbetsmarknadskunskap. Policyn gäller för all användning på Arbetsmarknadskunskaps hemsida.


GDPR
Arbetsmarknadskunskap behandlar alltid personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”), liksom i enlighet med annan svensk gällande lagstiftning, förordning etc. som är tillämplig på vår behandling av personuppgifter. Arbetsmarknadskunskap är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter och annan information som du lämnar när du använder www.arbetsmarknadskunskap.se
 

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person t.ex. namn, e-postadress, postadress och telefonnummer("Personuppgifter").

Arbetsmarknadskunskaps behandling av Personuppgifter är mycket begränsad och vi strävar alltid efter att behandla så få Personuppgifter som möjligt. För de ändamål som kommer att anges längre ner i denna policy kommer Arbetsmarknadskunskap endast att behandla din epost-adress och då enbart om du frivilligt genom arbetsmarknadskunskap.se sidor vill att Arbetsmarknadskunskap kontaktar dig.Skydd och lagring av personuppgifter

För Arbetsmarknadskunskap är det ytterst viktigt att kunna garantera betryggande säkerhet för dina Personuppgifter. Därför kommer vi endast att behandla dina Personuppgifter under den tid vi har etablerad kontakt därefter raderar vi alla dina Personuppgifter.

 

Vi kommer aldrig att överföra dina Personuppgifter till tredje part, så till vida sådan behandling inte är uttryckligen begärd eller godkänd av dig. Genom att kontakta oss kan Arbetsmarknadskunskap även hjälpa dig att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om du så skulle begära, och/eller radera information om dig.

Du har alltid rätt att erhålla ett utdrag på de Personuppgifter som Arbetsmarknadskunskap behandlar om dig. Om du vill få ett sådant utdrag, eller om du önskar korrigera felaktig information eller uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på sverige@arbetsmarknadskunskap.se.

Vår förhoppning är att alla frågor rörande vår behandling av dina Personuppgifter kan lösas effektivt genom kommunikation mellan oss. Men du har alltid rätt att vända dig till datainspektionen för att göra en invändning rörande vår behandling av dina Personuppgifter. Kontaktuppgifter till datainspektionen finns på www.datainspektionen.se.

Cookies

Innan vi börjar samla in cookies kommer vi att be dig att samtycka till denna behandling. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du även välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av Arbetsmarknadskunskap.se sidor kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt.

Det finns två typer av cookies. Den ena sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte webbplatsen. Den andra kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. ​Cookies kan även användas för att komma ihåg uppgifter som du tidigare har angett till oss, i form av din e-postadress. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.


Om du är inloggad på ditt Facebook- eller Google+-konto medan du använder Arbetsmarknadskunskap.se sidor kan information komma att överföras via cookies till Facebook eller Google med information om din användning av Arbetsmarknadskunskap.se sidor. Det kan leda till att Facebook och/eller Google samlar in Personuppgifter om dig, varför deras användarvillkor och integritetspolicys blir tillämpliga (dessa finns via Facebook och Google). Om du inte vill att sådan överföring ska ske ber vi dig att logga ut från ditt Facebook- och/eller Google +-konto.

Uppdateringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Vi kommer att underrätta dig om väsentliga ändringar eller uppdateringar genom tydlig information på vår hemsida.

Kontakt

Arbetsmarknadskunskap ägs av ekonomiska föreningen Competence Sverige org. nr.769606-4646, Badhusgatan 6, 722 15 Västerås, Sverige, sverige@arbetsmarknadskunskap.se

bottom of page