top of page

OM ARBETSMARKNADSKUNSKAP

KONCEPTET

Arbetsmarknadskunskap startade i Västerås 2011 som ett pilotprojekt. Redan året efter blev projektet ett länsövergripande koncept och aktiviteter genomfördes i länets alla kommuner. Från 2013 har konceptet spridit sig till många fler län och bedrivs som stadigvarande verksamhet i uppemot ett hundratal kommuner. Spridningen av konceptet har inte skett av sig själv utan genom våra grundliga förstudier tillsammans med stort engagemang från många lokala eldsjälar runt om i Sverige, som velat se Arbetsmarknadskunskap på schemat i sina lokala skolor. Tack vare att fler sett vinsten med att tidigt sätta Arbetsmarknadskunskap på schemat finns vi idag i 8 län med 10 kontor och vi är verksamma i dryga 90 kommuner.

COMPETENCE

Competence ekonomisk förening är initiativtagare och ägare av konceptet. Competence har funnits i Västerås sedan år 2000 och driver idag flera projekt och koncept i syfte att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Föreningen är politiskt obunden och har inget vinstintresse.

FRANCHISE

Arbetsmarknadskunskap är ett franchisekoncept som finansieras av offentliga och privata arbetsgivare i respektive region. Våra kommunikatörer är anställda av olika huvudmän i regionerna, till exempel Handelskammare och regionförbund, och har därför möjlighet att bygga ett nära samarbete med regionala arbetsgivare och skolor. Den starka anknytning vi har till arbetsmarknaden är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög nivå på våra lektioner och föreläsningar och behålla vår trovärdighet när vi möter ungdomar.

"

Det häftigaste med Arbetsmarknadskunskap är att se eleverna vi möter växa och börja reflektera över sin framtid. Att kunna inspirera dem att intressera sig för ett yrke som de inte ens visste fanns. Det är stort.

SOPHIE POLLAK

VD, COMPETENCE

Arbetsmarknadskunskap
Sophie Om oss.png
bottom of page