top of page
Arbetsmarknadskunskap

SAMARBETSPARTNERS

Offentliga och privata arbetsgivare, branschkluster och föreningar, intresseorganisationer och statliga verk – alla kan bli samarbetspartner till Arbetsmarknadskunskap, både på nationell nivå och lokal nivå.  Ni gör Arbetsmarknadskunskap möjligt. Det är för dem och med dem som våra möten med ungdomar, föräldrar och skolpersonal sker.

 

Vi är arbetsgivarnas röst i klassrummen där vi inspirerar och motiverar elever till att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Det skapar förutsättningar för en starkare kompetensförsörjning över tid.

Arbetsmarknadskunskap
BG randig grön.png

SOM SAMARBETSPARTNER TILL ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap

Ökar ni er synlighet och attraktivitet hos morgondagens potentiella arbetskraft

Får ni en arena att nå ut med era viktiga budskap till en svårnådd målgrupp

Får ni ett tydligt och effektivt verktyg i er kompetensförsörjningsstrategi

Tar ni gemensamt ansvar med andra verksamheter och arbetsgivare för en mer hållbar arbetsmarknad

Bidrar ni till att ungdomar gör mer genomtänkta och medvetna studie- och yrkesval och således etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden

Bidrar ni till att öka rekryteringsbasen till branscher där kompetensbristen är alarmerande

Tillsammans gör vi skillnad! Intressant?

VARFÖR
SAMARBETE?

Arbetsmarknadskunskap

Som arbetsgivare i branscher och näringar som har brist på kompetens brottas man ofta med att kunna prioritera sitt långsiktiga arbete med att trygga sin kompetensförsörjning över tid. Känslan är ofta att man borde göra mer, synas tydligare och snacka oftare med framtidens arbetskraft, ungdomarna.

 

Ett samarbete med Arbetsmarknadskunskap möjliggör att verksamheten får ett effektivt verktyg och en tydlig samverkansarena för att nå ut i bruset. Dessutom får man kunskap och insikter som bidrar till arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare i kommande arbetskraftsgenerationers ögon.

Intressant?

BG randig beige.png

NYFIKEN PÅ VILKA SOM ÄR
VÅRA LOKALA
SAMARBETSPARTNERS?

KLICKA PÅ KARTAN!

Arbetsmarknadskunskap

Viktigast är ändå våra lokala samarbeten. Arbetsmarknadskunskap drivs från 10 lokala kontor runt om i Sverige. Varje kontor har ett stort upptagningsområde och besöker de flesta skolorna i länens kommuner med syftet att öka ungdomars kunskap om den lokala arbetsmarknadens möjligheter. Lokala samarbetspartners budskap lyfts in i klassrummen av Arbetsmarknadskunskaps inspirerande kommunikatörer. Som samarbetspartner får ni dessutom möjlighet att följa med ut på lektioner och föreläsningar.

Finns vi inte ditt närområde, ska vi ändra på det?Kontakta då huvudkontoret i Västerås.

Arbetsmarknadskunskap

SAMARBETSPARTNERS

ARBETMARKNADSKUNSKAP DALARNA/SANDVIKEN

Arbetsmarknadskunskap

SAMARBETSPARTNERS

ARBETMARKNADSKUNSKAP ÖREBRO

Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap

SAMARBETSPARTNERS

ARBETMARKNADSKUNSKAP VÄRMLAND/ÅMÅL