top of page

VAD GÖR VI?

Vi är arbetsgivarnas röst i klassrummen där vi inspirerar och motiverar elever till att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Det skapar förutsättningar för en starkare kompetensförsörjning över tid. 

 

Arbetsmarknaden förändras i rasande takt och det som är aktuellt idag kan vara inaktuellt imorgon. Därför gäller det, både för framtidens arbetstagare och för arbetsgivare runt om i landet, att hela tiden hålla sig uppdaterade och vara lyhörda inför en föränderlig arbetsmarknad – och kunna förstå varandra.

Arbetsmarknadskunskap är bryggan mellan skola och arbetsliv. Bryggan där arbetsgivare kan nå fram med sina budskap till framtidens arbetskraft och där ungdomar kan få insyn och förståelse för vad som krävs i det framtida arbetslivet.

BG randig gröngrön.png

ARBETSMARKNADSKUNSKAPS
VERKTYGSLÅDA

Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap

Målgruppsanpassade inspirationslektioner för elever från årskurs 4-9 i grundskolan och år 1-3 på gymnasiet.

Branschfördjupande föreläsningar inom Vård, Teknik, Energi, Pedagogik, Industri, Livsmedel och Tåg & Järnväg.

Föräldramöten för ökad kunskap om arbetsmarknadens förutsättningar hos vårdnadshavare i syfte att stärka ungas stödsystem inför framtidsval.

Föreläsning och workshop för skolpersonal i syfte att öka kunskapen om arbetsmarknadens förutsättningar kopplat till utbildningssystemet och därigenom stärka skolans uppdrag att nå målet om att studie- och yrkesvägledning är skolans hela ansvar.

“Bussen” – ett annorlunda studiebesök hos spännande verksamheter där vi håller i alla trådar så att ungdomar och arbetsgivare kan mötas på ett inspirerande sätt

Länkande part för ökad samverkan mellan skola och arbetsgivare.

Föreläsning “Attraktiv arbetsgivare” – hur attraheras framtidens arbetskraft. 

Kunskap & insikter – analyser och rapporter som stärker det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

Arbetsmarknadskunskap

VÅRT UPPDRAG

Arbetsmarknadskunskap

Att förbereda eleverna inför arbetslivet kräver samverkan, tid och resurser. Arbetsmarknadskunskaps roll är att tillföra arbetsgivarperspektivet till skolans vägledningsarbete på ett enkelt, inspirerande och smart sätt. Genom vår beprövade metod, vår unika pedagogik och vår kraftfulla samverkan så kompletterar Arbetsmarknadskunskap skolans uppdrag och effektiviserar mötet mellan skola och arbetsliv.

VÅR METOD

Genom att föra en inspirerande dialog med skolungdomar breddar vi bilden av arbetsmarknaden och öppnar upp för möjligheter som ungdomarna ännu inte känner till. Vår unika metod väcker nya tankar hos ungdomarna och får de att själva reflektera över sin framtid, på ett helt nytt sätt! Vi tror att tidig information, inspiration och dialog leder till fler genomtänka val som i sin tur gynnar såväl ungdomarna, arbetsgivarna och samhället i stort.

Arbetsmarknadskunskap

VÅRA MÅLGRUPPER

Inom konceptet Arbetsmarknadskunskap träffar vi skolungdomar i åldrarna 10-19 år.

Utöver våra möten med ungdomar träffar vi föräldrar och lärare. Vi vet nämligen att vuxna i ungdomarnas närhet har stor inverkan på de val de gör och att de också har ett behov av att bli uppdaterade på arbetsmarknadsläget.

Var 4:e timme startar en AMK-lektion någonstans i Sverige, året om.

Uppdraget kommer från arbetsgivarna och vår arena är klassrummen. Det är i samverkan med arbetsgivare, ambassadörer, studie- och yrkesvägledare, lärare och ungdomar som vi får möjlighet att göra skillnad. Under de målgruppsanpassade lektionerna pratar vi om vikten av utbildning, attityd, erfarenhet och det egna ansvaret att söka information om yrken, branscher och utbildning. Vi diskuterar möjligheterna till att få jobb och vad som kommer att krävas av framtidens arbetstagare för att bli anställningsbar.

VÅR VARDAG

Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap

VAD TYCKTE DU OM LEKTIONEN I SIN HELHET?

Jag lärde mig faktiskt jätte mycket. JAG SOM TRODDE ATT DETTA VAR ONÖDIGT… Det var faktiskt jätte nödvändigt.

"

ELEV ÅK 8

Arbetsmarknadskunskap
BG randig grön.png
Arbetsmarknadskunskap

ARBETSMARKNADSKUNSKAP FÖRKLARAT PÅ 90 SEKUNDER

Arbetsmarknadskunskap
bottom of page